Bibliography

Paperback III, Horácká galerie v Novém městě na Moravě, 2021

Fenomén Atelier papír a kniha / Autorské knihy a objekty studentů 
J. H. Kocmana, Muzeum umění Olomouc, 2016

Paperback 2, Galerie města Blanska, 2016

Kniha – objekt ve veřejném prostoru, Julie Kačerovská, 
FaVU VUT v Brně 2013

Ex libris, FaVU VUT v Brně, 2013

Diplomanti FaVU 2010, FaVU VUT v Brně 2010

Studentská ilustrační tvorba 2009, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě 2009

15 let FaVU VUT v Brně, VUT v Brně – nakladatelství Vutium 2008

Současná česká ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě 2007

The BA Second International Biennale for the Artist’s Book, Bibliotheca Alexandrina 2006

Hibrida II, Hibrida Press, 2005

Bläter und Bücher  –  aktuelle Papierkunst aus Tschechien, Stätdtische Galerie Villa Zanders, 
Bergisch Gladbach, 2005